Gaelcholáiste an Phiarsaigh

Áiseanna Folláine

Áiseanna Folláine

Seo a leanas liosta d’áiseanna tacúla chun cabhrú aire a thabhairt don fholláine.

The list below contains details of organisations and resources that can help in caring for wellbeing.

Acmhainní le haghaidh Tuismitheoirí & Caomhnóirí

Parent & Guardian Resources

 • Parentline - Líne chabhrach náisiúnta a thugann tacaíocht, eolas agus treoir go tuismitheoirí ar gach gné do bheith i do thuismitheoir. National, confidential helpline that offers parents support,information and guidance on all aspects of being a parent and any parenting issues. Visitwww.parentline.ie or Call 1890 927277.

Acmhainní do Shláinte agus Folláine an Scoláire

Student Health & Wellbeing Resources

Straitéisí chun déileáil / Coping Mechanisms

Foinsí Tacaíochta agus Línte Cúnaimh

Supports and Helplines

Seirbhísí áitiúla/ Local Services:

 • Ionad Acmhainní Teaghlaigh /Family Resource Centre: Services include family support, counselling, support groups, youth work.Ionad Acmhainní Teaghlaigh Baile Baodáin/ Ballyboden Family ResourceCentre -http://ballybodenfrc.comPhone: 01 493 5953Ionad Acmhainní Teaghlaigh Thamhlachta / Tallaght Family Resource Centre - 01 4527143
 • Seirbhísí Síciatrach Ospidéal San Séamas/ Psychiatric Services St James - 01 4543710 / 01 416 2621
 • Lucena Clinic: Tallaght 01 452 6333Dún Laoghaire: 01 2809
 • Seirbhísí Meabhairshláinte Pobail Thamhlachta / Community Mental Health Tallaght - Sheaf House 01-463 5200
 • Seirbhísí Meabhairshláinte Pobail Cluain Dolcáin/Community Mental Health Clondalkin - 01 457 0009
 • Seirbhísí Síceolaíochta Pobail Ráth Garbh / Community Psychology Services Rathgar - 01 490 6628
 • Ospidéal Ollscoile Thamhlachta / Tallaght University Hospital - (01) 414 2000
 • Gardaí- Ráth Fearnáin - 01 6666500
 • Comhairleoireacht i ndiaidh báis /Bereavement Support- 01 6767727 /01 8391766
 • Comhairleoireacht i ndiaidh féinmharaithe /Suicide Bereavement Support - 01 8724597 / 087 9499053
 • St. Vincent DePaul Ráth Fearnáin - 01 4926628

Seirbhísí Náisiúnta / National Services:

 • Jigsaw –Comhrá grúpa agus seisiún beo le Cliniceoir / Live sessions with Clinicians & group chats - https://www.jigsaw.ie/news-and-events/post/covid19-what-were-doing

 • Childline (ISPCC) - Seirbhís náisiúnta 24 uair do dhaoine faoi 18 /24-hour national listening service for under 18s Freephone 1800666 666,Text50101orChatonlinewww.childline.ie(10am-4pm)

 • Turn2Me Comhairleoireacht ar líne saor in aisce /Free online counselling and support groups for over 18s -http://www.turn2me.org/

 • Samaritans- Tacaíocht Mothúchánach / Emotional support to anyone in distress or struggling Freephone 116 123 (anytime, day or night)Emailjo@samaritans.ie

 • Shine Seirbhís tacaíocht comhairleoireachta tríd ríomhphost/ email counselling support service - https://www.shine.ie/covid-19/

 • CrisisText Line Ireland - Seirbhís teachtaireacht rúnda / A confidential messaging support service Text TALK to 0861800 280 (anytime day or night, standard SMS rates may apply)

 • LGBT Ireland - Tacaíocht ar líne do LGBT+ / Online support for LGBT+ people across IrelandLGBT Helpline 1890 929 539 (every day), Gender Identity Family Support Line 01 907 3707 Email info@lgbt.ie for support or information, An instant messaging service is available 7 days a week, 6:30pm to 10pm Mon Thur, 4pm to 10pm Fridays,and 4pm to 6pm on Sat & Sun

 • BeLonG To - Tacaíocht do dhaoine óga LGBT+ in Éirinn / support for LGBTI+ young people in Ireland Text LGBTI+ to 086 1800 280 to chat in confidence with a trained crisis volunteer (anytime day or night, standard SMS rates may apply) While face to face services are closed, information, referral and advice will be provided digitally, by mail,SMS,phone call or video conference -www.belongto.org

 • Bodywhys- Tacaíocht do dhaoine ag streachailt le neamh ord itheacháin / Support for people whoare affected by eating disorders - www.bodywhys.ie or email alex@bodywhys.ie

 • Aware- Eolas agus tacaíocht do dhaoine thar 18 le aon rud bainteach le giúmar / Information and support to anyone over 18 about issues relating to their own mood or the mood of a friend or family member,or who experiences depression or bipolar. Freephone Support Line 1800 80 4848 (10amto 10pm),Email supportmail@aware.ie for info and support

 • Pieta House - Comhairleoireacht guthán agus téacs do dhaoine ag féin-ghortú /telephone and text-based support counselling for people who are suicidal or engaging in self-harm - Freephone 1800 247 247 (24Hours),TextHELP to 51444 (standard message rates apply)

 • Exchange House Ireland Seirbhís Náisiúnta Meabhair Shláinte don Lucht Shiúil /National Traveller Mental Health Service - Telephone and online services and supports are available - Call 01 8721094 (then press1) for support, help or advice (9am to 5pm),Visitwww.exchangehouse.ie for more information

 • GROW Mental Health Recovery - Líne eolais / Information line 1890474 474,Visitwww.grow.ie oremailinfo@grow.iefor more information,or while peer support groups are postponed.

 • Spunout -Eolas Meabhair Shláinte do dhaoine óga agus a dtuismitheoirí / Mental Health information for young people and their parents www.spunout.ie
Déan Teagmháil linn
Teagmháil / Contact
An Mhainistir,
Bóthar na Gráinsí,
Ráth Fearnáin,
Baile Átha Cliath 14,
D14 PP82


01 493 3335

Suíomh / Location
© 2024 Gaelcholáiste an Phiarsaigh