Gaelcholáiste an Phiarsaigh

An Idirbhliain

An Idirbhliain

An idirbhliain

Táimíd an-bhródúil as an idirbhliain i nGaelcholáiste an Phiarsaigh agus í mar dhroichead idir clár na Sraithe Sóisearí agus clár na hArdteistiméireachta. Tá an clár dalta lárnaithe agus smaoinímíd ar riachtanais na ndaltaí le linn an phleanála chomh maith le spéiseanna na ndaltaí. Cuireann Gaelcholáiste an Phiarsaigh na féidearthachtaí a thairgeann leas an phobail áitiúil san áireamh.

Fís na hidirbhliana

Forbairt phearsanta, shóisialta, oideachasúil na ndaltaí a neartú agus iad a ullmhú dá ról mar shaoránaigh atá rannpháirtíoch, aibí agus machnamhach sa tsochaí.

An curaclam

Tá clár suimiúil leathan i ndán don dalta agus bíonn deis ag na daltaí a bheith cruthaitheach, gníomhach i slí go bhfásann a gcuid muiníne, go bhfaigheann siad a nguth agus go bhforbraítear scileanna nua. Bíonn deis ag na daltaí taithí oibre a dhéanamh agus tabhairt faoi cheoldhráma.

Taithí Oibre (trí seachtaine san iomlán)

Módúl Sínise

Aoí speisialta gach seachtain

Gaisce

Módúil ar S.V.P/ Goal

Ceoldhráma/Drámaíocht

Blúire do ábhair nua: Fraincis agus Spáinnis

Béarla

Gaeilge

Léitheoireacht

Matamaitic

Staidéar Gnó

Ceannairí don Todhchaí (Cumann Lúthchleas Gael)

Corpoideachas

Sábháilteacht ar na Bóithre

Grianghrafadóireacht

Físeáin

Oideachas Sóisialta Pearsanta agus Sláinte

Ceol

Tireolas

Treoirghairm

Díospóireachtaí

Fealsúnacht

Íoga/ Zumba

Y.S.I

Tá béim mhór ar an méasúnacht i stíl chruthaitheach, trí dhíospóireachtaí a dhéanamh, cur i láthair, scannáin a stiúradh, comórtais náisiúnta.

Déan Teagmháil linn
Teagmháil / Contact
An Mhainistir,
Bóthar na Gráinsí,
Ráth Fearnáin,
Baile Átha Cliath 14,
D14 PP82


01 493 3335

Suíomh / Location
© 2021 Gaelcholáiste an Phiarsaigh