Gaelcholáiste an Phiarsaigh

Comhairle na Scoláirí

Comhairle na Scoláirí

Comhairle na Scoláirí

(Student Council)

Tá guth an scoláire ag croílár na scoile i nGaelcholáiste an Phiarsaigh agus tá ról lárnach ag Comhairle na Scoláirí i mbainistíocht na scoile. Toghtar beirt bhall ó gach rang ag tús na bliana chun an comhairle a fhoirmiú. Laistigh den choiste, toghtar Cathaoirleach, Leas-Chathaoirleach, Rúnaí, Oifigeach Caidrimh Phoiblí agus Oifigeach Eagrúcháin, ach bíonn guth agus vóta cothrom ag gach ball den chomhairle. Bíonn an Comhairle ag obair chun an scoil agus saol na scoláirí a fhorbairt. I dtaca le roinnt de ghníomhaíochtaí a Chomhairle le bliain anuas, bhí cóta scoile agus éide spóirt nua a roghnú, leasú a dhéanamh ar pholasaithe na scoile, boird nua a chur ar fáil sa halla agus imeachtaí éagsúla a eagrú. Maraon leis sin, bhailíomar airgead ar son cartharnachtaí trí imeachtaí a reachtáil- bailíodh níos mó ná €300 ar son Pieta House anuraidh agus ar son Cumann Ailse na hÉireann i mbliana.

Coiste an Chomhairle 2022/23

Cathaoirleach: Jake Ó hEochaidh (Bliain 6)

Leas-Chathaoirleach: Fionnán Ó Conchubhair (Bliain 3)

Rúnaí: Síona Ní Loinsigh (Bliain 6)

Oifigeach Caidrimh Phoiblí: Setanta Meyler (Bliain 4)

Oifigeach Eagrúcháin: Jerry de Faoite (Bliain 5)

Iar-Chathaoirligh: Cormac Mac Eochaidh (2022), Oscar MagUidhir (2020/21), Garman Meyler (2021), Kyle Mac Risteaird (2019/20)

Baill an Chomhairle 2022/23

Rang

Scoláire 1

Scoláire 2

Rang Dhún na nGall (6A)

Jake Ó hEochaidh

Síona Ní Loinsigh

Rang an Dúin (6B)

Cormac Mac Eochaidh

Cian Ó Gaora

Rang Aontroma (5A)

Jerry de Faoite

Naoise Brewer

Rang Ard Mhacha (5B)

Emily Pickering

Nicholas Tóibín

Rang Laoise (4A)

Ella Ní Chatháin

Sadhbh Ní Bhroin

Rang Liatroma (4B)

Setanta Meyler

Róisín Nic an Ghallóglaigh

Rang Mhaigh Eo (3A)

CIllian Mag Uidhir

Fírinne Ní Dhálaigh

Rang na Mí (3B)

Fionnán Ó Conchubhair

Max de Hamtún

Rang Luimnigh (2A)

Laoise Ní Thuathail

Finley Fogg

Rang Lú (2B)

Aoibhín Brewer

Zoltan Ó Leanáin

Rang Chiarraí (1A)

Maedhbh Nic Cartaigh

Daragh Mac Coinnigh

Rang Chorcaigh (1B)

Ross Cinsealach

Alanna Nic an Iarla

The student voice is at the centre of everything we do in Gaelcholáiste an Phiarsaigh and Student Council plays an important role in school management. Each year, two students from each class are elected to form the council. Within the council, a committee is formed by electing a Chairperson, Deputy Chairperson, Secretary, Public Relations Officer and Event Officer, but every council member has an equal voice and vote. The Council works to improve school life and to promote the voice of the student body. Among some of the council's activities over the past year, they aided in choosing a new school coat and sports uniform, reforming school policies, providing new tables for the school hall and organising various events around the school. Alongside those activities, the council works to raise money for good causes important to students. The Council raised more than €300 for Pieta House last year and for the Irish Cancer Society this year.

Council Committee 2022/23

Chairperson: Jake Ó hEochaidh (Bliain 6)

Deputy Chairperson: Fionnán Ó Conchubhair (Bliain 3)

Secretary: Síona Ní Loinsigh (Bliain 6)

Public Relations Officer: Setanta Meyler (Bliain 4)

Event Officer: Jerry de Faoite (Bliain 5)

Former Chairpersons: Cormac Mac Eochaidh (2022), Oscar MagUidhir (2020/21), Garman Meyler (2021), Kyle Mac Risteaird (2019/20)

Déan Teagmháil linn
Teagmháil / Contact
An Mhainistir,
Bóthar na Gráinsí,
Ráth Fearnáin,
Baile Átha Cliath 14,
D14 PP82


01 493 3335

Suíomh / Location
© 2023 Gaelcholáiste an Phiarsaigh