Gaelcholáiste an Phiarsaigh

Cruinnithe Fíorúla Tuismitheoirí/Scoláirí/Múinteoirí

Cruinnithe Fíorúla Tuismitheoirí/Scoláirí Múinteoirí

(Virtual Parent/Teacher/Student Meetings)

Treoracha agus Ceisteanna Coitianta

(Guidelines and Common Questions)

Ba cheart do gach tuismitheoir clárú ag an seoladh seo Coinní Scoile do Chruinnithe Fíorúla/Appointments for Virtual Meetings ionas go mbeidh sibh in ann coinní a chur in áirithe do chruinnithe Tuismitheoirí/Scoláirí/Múinteoirí.

All parents with students attending our school should register at this domain address School Appointments for Virtual Meetings in order to enable you to be able to book appointments to meet with teachers virtually during our Parent/Student/Teacher meetings.

Treoracha

(Leagan Béarla thíos- English version below)

Téigh chuig an seoladh: https://gaelcholaiste.schoolappointments.com/

• Ar thaobh na láimhe deise den leathanach beidh bosca a deir “Login”. •

Thíos ag bun an bhosca seo cliceáil ar an nasc a deir “Click here to register”. •

Chun clárú cuir isteach do chéad ainm, sloinne, uimhir ghutháin agus seoladh ríomhphoist •

Cum pasfhocal agus cuir isteach faoi dhó é •

Roghnaigh an Béarla mar an teanga Osclófar leathanach nua: •

Roghnaigh an nasc a deir “add a student”

• Cuir isteach ainm do mhic/iníne

• Ansin cliceáil ar an nasc a deir “manage students”

• Anseo feicfidh tú 3 shiombail, peann luaidhe buí (déan eagarthóireacht), X dearg agus siombail d’fhéilire

• Cliceáil ar an bhféilire

• Ar an gcéad leathanach eile feicfidh tú liosta na múinteoirí

• Roghnaigh na múinteoirí a mhúineann do pháiste i mbliana

• Feicfidh tú sliotáin ama shaora na múinteoirí agus beidh tú in ann na cinn is fearr a fheileann duit a chur in áirithe.

• Seolfar ríomhphost chugat ag meabhrú duit faoi na cruinnithe roimh na cruinnithe agus feicfidh tú an seoladh cruinnithe Webex atá ag na múinteoirí éagsúla

Guidelines

Go to this address: https://gaelcholaiste.schoolappointments.com/

• On the righthand side of the page there will be a box that says “login”

• At the bottom of this box click on the link that says “Click here to register”

• To register you will need to add your first name and surname, your phone number and your email address.

• Make up a password and input it twice.

• Choose English as the default language A new page will open up:

• Click on the link that says “add student” • Input your child’s name

• Then click on the link that says “manage students”

• Here you will see 3 symbols, a yellow pencil (Edit), a red X (delete) and a symbol of a calendar.

• Click on the calendar and you will be brought to a list of the teachers in the school.

• Click on the teachers who teach your child

• You will then see the teachers’ calendars

• You will now be able to book available time slots of teachers

• These can be printed out or saved

• An email reminder will be sent to you before the meeting and in this email you will see the schedule you have booked as well as the teachers’ Webex virtual room addresses.

Déan Teagmháil linn
Teagmháil / Contact
An Mhainistir,
Bóthar na Gráinsí,
Ráth Fearnáin,
Baile Átha Cliath 14,
D14 PP82


01 493 3335

Suíomh / Location
© 2024 Gaelcholáiste an Phiarsaigh