Gaelcholáiste an Phiarsaigh

Ealaín

Ealaín

Amharc-Ealaín i nGaelcholáiste an Phiarsaigh

Visual Art in Gaelcholáiste an Phiarsaigh

Is ábhar é Amharc-ealaín a chuireann teagasc agus foghlaim chun cinn trí ealaín, trí cheardaíocht agus trí dhearadh. I gcomhair ógánaigh agus daoine óga, s’éard atá i gceist anseo ná go gcuireann siad aithne ar ghnéithe den ealaín agus de phrionsabail an deartha agus go gcuireann siad i bhfeidhm iad, chomh maith leis an eolas agus leis na scileanna a mbaineann leis na próisis seo, lena stair agus lena gcleachtais chomhaimseartha. Aithnítear agus cúitítear in Amharc-ealaín chomh maith cineálacha difriúla intleachta, lena n-áirítear intleacht mhothúchánach; forbraítear cáilíochtaí pearsanta cuir in iúl agus comhbhá.

I nGaelcholáiste an Phiarsaigh baineann na daltaí triail as cré, bróidnéireacht agus priontáil intaglio. Forbraíonn siad scileanna líníocht, péintéireacht agus dearadh. Úsáideann siad an ipad chun chur leis an foghlaim agus úsáideann siad an teicneolaíocht chun beo chaintí, grianghrafadóireacht agus físeán a cruthú.

Téann scoláirí ar turas chuig gailearaí chun cultúr amhairc a léirthuiscint. Tá bliain 5 ag obair le healaíontóirí ar Ceardlann Creative Campus i bPáirc Naomh Éanna i mbliana chun súiteán a chruthú.

https://creativecampusproject.com/blog-post2022.html

Visual art is a subject that promotes teaching and learning through art, crafts and design. Students learn to utilise aspects of art and design principles, along with exploring the skills, knowledge, modern usage and history associated with visual art. Art recognises and develops different kinds of intellect with students given the opportunity to present their unique views, emotions and personality. In Gaelcholáiste an Phiarsaigh students work with materials such as clay, embroidery and intaglio printing and develop their drawing, painting and design skills. The iPad adds to their learning as they utilise technology to create videos, photos and animation. Students visit an art gallery to develop their understanding of visual culture. Our 5th year students are working with artists on a 'Creative Campus' workshop in Páirc Naomh Éanna to create new installations.

Déan Teagmháil linn
Teagmháil / Contact
An Mhainistir,
Bóthar na Gráinsí,
Ráth Fearnáin,
Baile Átha Cliath 14,
D14 PP82


01 493 3335

Suíomh / Location
© 2024 Gaelcholáiste an Phiarsaigh