Gaelcholáiste an Phiarsaigh

Leideanna VSWare

Leideanna VSWare do Thuismitheoirí

(VSWare tips for Parents)

Tá deis ag tuismitheoirí monatóireacht beo a dhéanamh ar thinreamh, iompar agus tuairiscí a scoláirí trí úsáid VSWare.

Nasc chuig VSWare Anseo/Access VSWare Here

Tinreamh ar VSWare

(Attendance on VSWare)

Eochair:

ABS- As láthair gan cúis mínithe (Absent without a given reason/unexcused)

ABE- As láthair le cúis mínithe/nóta faighte (Excused absence/note received)

SCH- As láthair de bharr imeacht/gníomhaíocht scoile (cluiche, turas, cleachtadh ceoil...) (Absent as a result of a school event/activity)

ILL- Tinn

LATE- Déanach

Glas- I láthair don lá (Green- Present for the day)

Buí- As láthair do chuid den lá (Yellow- Absent for part of the day)

Dearg- As láthair don lá (Red- Absent for the day)

Nótaí Iompair ar VSWare

(Behavioural Notes on VSWare)

Coinnítear nótaí iompair ar VSWare- idir dearfach agus diúltach- le taifead a choinneáil d'iompar gach scoláire. Cúisíonn 3 nóta diúltach in aon seachtain (nó nóta Béarla) coinneáil siar ar an Aoine. Is féidir nóta diúltach a scriosadh (seachas nóta Béarla) le 3 nóta dearfach. Tá aistriúchán de na nótaí ar VSWare ar fáil ag an nasc seo Nótaí Iompair VSWare- Aistriúchán do Thuismitheoirí.pdf

Behavioural notes- both positive and negative- are recorded for each student on VSWare. 3 negative notes (or an English note) in a week result in Friday detention. A negative note (other than an English note) can be removed by achieving 3 positive notes. A translation of the school's behavioural notes is available here. VSWare Behavioural Notes- Translation for Parents

Eolas maidir le Ceisteanna Eile ar fáil ag an nasc thíos/ Additional information for all other queries available at the link below

https://support.vsware.ie/en/guides-for-parents

Déan Teagmháil linn
Teagmháil / Contact
An Mhainistir,
Bóthar na Gráinsí,
Ráth Fearnáin,
Baile Átha Cliath 14,
D14 PP82


01 493 3335

Suíomh / Location
© 2024 Gaelcholáiste an Phiarsaigh