Gaelcholáiste an Phiarsaigh

An Ráiteas Misin (Mission Statement)

An Ráiteas Misin (Mission Statement)

"Gaeilge, Meas, Iarracht"

"Irish, Respect, Effort"

Is scoil chomhoideachasúil Ilchreidmheach lánGhaeilge í Gaelcholáiste an Phiarsaigh faoi phátrúnacht An Fhoras Pátrúnachta. Tá sé d’aidhm ag An bhForas Pátrúnachta go gcuirfidh na scoileanna faoina bpátrúnacht oideachas den scoth trí mheán na Gaeilge ar fáil do na scoláirí atá ag freastal orthu.

Is pobal foghlama é Gaelcholáiste an Phiarsaigh a bhíonn ar thóir ardchaighdeán oideachais trí Ghaeilge a bhaint amach i gcomhthéacs a chothaíonn féinmhuinín agus chomh-mheas. Tugtar faoi dhúshlán an oideachais ar bhonn tacúil a spreagann buanna uile na scoláirí.

I nGaelcholáiste an Phiarsaigh cothaítear mórtas as an bhféiniúlacht Éireannach idir spórt agus cheol agus eile maraon le meas ar an teanga féin agus ar shaibhreas an chultúir thraidisiúnta. Aithnítear dínit agus ról an uile dhuine i gcomhthéacs an phairtinéireachais oideachasúil.

Tugtar aird ar an spioradáltacht, ar scileanna idirphearsanta agus cumarsáide in atmaisféar dearfach oscailte. Spreagtar misneach agus léirítear bród i ngníomhaíochtaí uile scoile.

Gaelcholáiste an Phiarsaigh is an All-Irish multi-denominational, co-educational school under the patronage of An Foras Pátrúnachta. An Foras Pátrúntacha has as its objective the provision of Irish medium education of the highest standard to the students of its schools.

Gaelcholáiste an Phiarsaigh is a learning community aspiring to achieve the highest level of education through Irish for its pupils. This journey is undertaken in an environment that encourages self-esteem and mutual respect. The challenge of education is undertaken in a supportive way that develops all the gifts of our students.

In Gaelcholáiste an Phiarsaigh we encourage establishment of our identity as Irish people, through sport, music and more. Respect for our language and for the diversity of our traditional culture is paramount. The role and dignity of every person is recognised in the spirit of educational partnership.

Our students’ spiritual and intrapersonal development along with communication skills is nurtured in a positive open atmosphere. Students are encouraged to take part with pride in all school activities and every achievement is honoured.

Déan Teagmháil linn
Teagmháil / Contact
An Mhainistir,
Bóthar na Gráinsí,
Ráth Fearnáin,
Baile Átha Cliath 14,
D14 PP82


01 493 3335

Suíomh / Location
© 2024 Gaelcholáiste an Phiarsaigh