Gaelcholáiste an Phiarsaigh

Staidéar Maoirsithe/Supervised Study 2022-2023

Staidéar Maoirsithe/Supervised Study 2022-2023

Staidéar Maoirsithe 2022 - 2023

Beidh staidéar maoirsithe ag tosú i nGaelcholáiste an Phiarsaigh ón

Luan 5 Meán Fómhair 2022 - Déardaoin 1 Meitheamh 2023.

Beidh sé ar siúil ceithre thráthnóna in aghaidh na seachtaine, seachas i rith na laethanta saoire.

Beidh líon na spásanna teoranta agus tabharfar tús áite do scoláirí atá sa Séú Bliain agus sa Tríú Bliain. Sa chás go mbíonn spás ina dhiaidh seo cuirfear an rogha ar fáil do scoláirí sa Cúigiú bliain, an Dara bliain agus an Chéad Bhliain.

 • Am an staidéar: 3.25 - 5.25i.n. ar an Luan, Máirt, Céadaoin agus Déardaoin.
 • Beidh feitheoireacht á dhéanamh ar an staidéir an t-am ar fad. Ní bheidh cead ag aon dalta fanacht sa scoil gan múinteoir a bheith i láthair. Is gá go mbeadh na héadaí scoile iomlán á chaitheamh ag gach dalta.
 • Beidh an rolla tógtha ag gach seisiúin. Beidh tuismitheoir/caomhnóir curtha ar an eolas má bhíonn dalta as láthair ón staidéir.
 • Tá na seisiúin i gcomhair staidéir aonarach, agus beidh atmaisféar ciúin ann an t-am ar fad.
 • Ba chóir go mbeadh na daltaí eagraithe sa slí is nach mbeadh siad ag dul amach agus isteach chuig na taisceadáin nó ag cur isteach ar dhaltaí eile.
 • Ní bheidh an staidéar maoirsithe ar siúil ar na tráthnóntaí ina mbíonn cruinnithe tuismitheoirí/múinteoirí.

Is féidir an táille a íoc tríd an suíomh idirlíon scoile ar easypaymentsplus gach téarma. Is féidir an táille don chéad téarma a íoc aon am idir an 6-27ú Meán Fómhair nuair a mbíonn spás ráthaithe.

Costas do téarma 1 - €180

Costas do téarma 2 - €145

Costas do téarma 3 - €75

Ní bheidh aon staidéir ar siúil ar na dátaí seo a leanas:

 • 18 Deireadh Fómhair
 • 24 Samhain
 • 1 Nollaig
 • 12 Nollaig
 • 11 Eanáir
 • 19 Eanáir
 • 24 Eanáir
 • 8 Feabhra
 • 23 Márta
 • 27 Aibreáin

Supervised Study 2022 - 2023

The school will be offering a Supervised Study service from

Monday, 5th September 2022 - Thursday 1st June 2023.

It will be held on 4 evenings per week during the school term, excluding school holidays.

Spaces will be limited and consequently Sixth Years and Third Years will be given priority. If there are places remaining after this we will open to Fifth Years, Second Years and First Years.

 • Study Times: 3.25 - 5.25 pm on Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday.
 • The study will be supervised at all times. No students are permitted to stay in the school unless under supervision. Full uniform must be worn.
 • A roll will be taken and is always available for inspection. Parents/Guardians of students who are absent from supervised study will be informed.
 • The sessions are for individual study, and an atmosphere of silence is guaranteed.
 • The students should organise themselves so that they are not going in and out to their lockers or distracting others.
 • The supervised study will not take place on Parent-Teacher Meeting evenings and on Staff Meeting evenings.

Payment can be made through the school website on easypaymentsplus each term. The fee for the first term can be made between 6th - 27th September when a space is guaranteed.

Cost for term 1 - €180.

Cost for term 2 - €145.

Cost for term 3 - €75

Supervised Study will not take place on the following dates:

 • 18th October
 • 24th November
 • 1st December
 • 12th December
 • 11th January
 • 19th January
 • 24th January
 • 8th February
 • 23rd March
 • 27th April
Déan Teagmháil linn
Teagmháil / Contact
An Mhainistir,
Bóthar na Gráinsí,
Ráth Fearnáin,
Baile Átha Cliath 14,
D14 PP82


01 493 3335

Suíomh / Location
© 2023 Gaelcholáiste an Phiarsaigh