Gaelcholáiste an Phiarsaigh

Staidéar Maoirsithe/Supervised Study 2023-2024

Staidéar Maoirsithe/Supervised Study 2023-2024

Staidéar Maoirsithe 2023 - 2024

Beidh staidéar maoirsithe ag tosú i nGaelcholáiste an Phiarsaigh ón

Luan 4 Meán Fómhair 2023 - Déardaoin 30 Bealtaine 2024.

Beidh an staidéar ar siúl ceithre thráthnóna in aghaidh na seachtaine i rith na scoilbhliana.

Beidh líon na spásanna teoranta agus tabharfar tús áite do scoláirí atá sa Séú Bliain agus sa Tríú Bliain.

Sa chás go mbíonn spás ina dhiaidh seo cuirfear an rogha ar fáil do scoláirí sa Cúigiú bliain, sa Dara bhliain agus sa Chéad Bhliain.

 • Am an staidéir: 3.25 - 5.25i.n. ar an Luan, Máirt, Céadaoin agus Déardaoin.

 • Beidh feitheoireacht á dhéanamh ar an staidéar an t-am ar fad. Ní bheidh cead ag aon dalta fanacht sa scoil gan múinteoir a bheith i láthair.

 • Is gá go mbeadh éide scoile iomlán á chaitheamh ag gach dalta.

 • Tógfar an rolla ag gach seisiúin. Cuirfear tuismitheoir/caomhnóir ar an eolas má bhíonn dalta as láthair ón staidéar.

 • Tá na seisiúin i gcomhair staidéar aonarach, agus beidh atmaisféar ciúin ann an t-am ar fad

 • Ba chóir go mbeadh na daltaí eagraithe sa slí is nach mbeadh siad ag dul amach agus isteach chuig na taisceadáin nó ag cur isteach ar dhaltaí eile.

 • Ní bheidh an staidéar maoirsithe ar siúl ar na tráthnóntaí ina mbíonn cruinnithe foirne.

page1image58165904page1image58166320page1image58166528

Is féidir an táille a íoc tríd an suíomh idirlíon scoile ar VSWARE gach téarma.

Is féidir an táille don chéad téarma a íoc aon am idir an 5-26ú Meán Fómhair nuair a bhíonn spás ráthaithe.

Is socrú gan brábús é seo, agus tabharfar lascaine ar tháille Théarma 3 más ábhartha. Costas do téarma 1 - €215.
Costas do téarma 2 - €130.
Costas do téarma 3 - €125.

Má tá suim agat do mhac/iníon a chlárú don staidéar maorsithe, seol ríomhphost leis an ainm go Fionnuala le do thoil. fionnuala@gaelcholaiste.com

Ní bheidh aon staidéir ar siúil ar na dátaí seo a leanas:

 • 9 Samhain
 • 7 Nollaig
 • 11 Eanáir
 • 5 Feabhra
 • 22 Feabhra
 • 27 Feabhra
 • 14 Márta
 • 18 Márta
 • 25 Aibreáin
 • 6 Bealtaine

Supervised Study 2023- 2024

The school will be offering a Supervised Study service from

Monday, 4th September 2023 - Thursday 30 2024.

Study will be held on 4 evenings per week during the school term.

Spaces will be limited and consequently Sixth Years and Third Years will be given priority. If there are places remaining after this, we will open to Fifth Years, Second Years and First Years.

 • Study Times: 3.25 - 5.25 pm on Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday.

 • The study will be supervised at all times. No students are permitted to stay in the

  school unless under supervision. Full uniform must be worn.

 • A roll will be taken and is always available for inspection. Parents/Guardians of

  students who are absent from supervised study will be informed.

 • The sessions are for individual study, and an atmosphere of silence is guaranteed.

 • The students should organise themselves so that they are not going in and out to

  their lockers or distracting others.

 • The supervised study will not take place on Staff Meeting evenings.page2image58073008page2image58073840page2image58070720page2image58075712page2image58074464

Payment can be made through the school website on VSWARE each term.

The fee for the first term can be made between 6th - 27th September when a space is guaranteed.

This is a non-profit arrangement, and a discount will be applied to the fee for Term 3 if relevant.

Cost for term 1 - €215. Cost for term 2 - €130. Cost for term 3 - €125.

If you would like to register your son/ daughter for Supervised Study, please send an email with their name to Fionnuala. fionnuala@gaelcholaiste.com

Supervised study will not take place on the following dates:

 • 9 November
 • 7 December
 • 11 January
 • 5 February
 • 22 February
 • 27 February
 • 14 March
 • 18 March
 • 25 April
 • 6 May

Déan Teagmháil linn
Teagmháil / Contact
An Mhainistir,
Bóthar na Gráinsí,
Ráth Fearnáin,
Baile Átha Cliath 14,
D14 PP82


01 493 3335

Suíomh / Location
© 2024 Gaelcholáiste an Phiarsaigh