Gaelcholáiste an Phiarsaigh

Stair na Scoile (School history)

Stair na Scoile (School history)

Stair na Scoile

School History

Bunaíodh an scoil seo chun freastal ar éileamh ar oideachas dara leibhéal lánGhaeilge ag tuismitheoirí ó bhunscoileanna lánGhaeilge. Aithníonn Bord an choláiste teaghlaigh na nGaelscoileanna mar a phríomhchúram seachas foras oideachais thar foras oideachais eile. Osclaíodh an scoil i Meán Fómhair 2014.

Is scoil chomhoideachasúil Ilchreidmheach lánGhaeilge í Gaelcholáiste an Phiarsaigh faoi phátrúnacht An Fhoras Pátrúnachta. Tá sé d’aidhm ag An bhForas Pátrúnachta go gcuirfidh na scoileanna faoina bpátrúnacht oideachas den scoth trí mheán na Gaeilge ar fáil do na scoláirí atá ag freastal orthu.

This school was founded in response to a demand from parents of students attending All-Irish primary schools for second level All-Irish education. The Board of Management of Gaelcholáiste an Phiarsaigh acknowledges its responsibility to families attending All-Irish schools as distinct to favouring one educational institution over another. The school opened in September 2014.

Gaelcholáiste an Phiarsaigh is an All-Irish multi-denominational, co-educational school under the patronage of An Foras Pátrúnachta. An Foras Pátrúntacha has as its objective the provision of Irish medium education of the highest standard to the students of its schools.

2014
Osclaíodh an scoil le 17 dhalta / The school was opened with 17 students.

2017
Rinneadh Scrúdaithe an Theastais Shóisearaigh don chéad uair sa scoil / Junior Certificate Examinations were completed for the first time in the school.
Tosaíodh ar an Idirbhliain / The Transition Year Programme commenced in the school.

2020

Rinneadh Scrúdaithe na hArdteistiméireachta don chéad uair sa scoil / Leaving Certificate Examinations were completed for the first time in the school.

D'fhágamar slán lenár gcéad rang céimithe Rang an Phiarsaigh/ The school said farewell to our first graduating class, Rang an Phiarsaigh


Faoi láthair tá 288 scoláire cláraithe sa scoil 2023-2024/ Currently there are 288 students enrolled in the school 2023-2024

Déan Teagmháil linn
Teagmháil / Contact
An Mhainistir,
Bóthar na Gráinsí,
Ráth Fearnáin,
Baile Átha Cliath 14,
D14 PP82


01 493 3335

Suíomh / Location
© 2024 Gaelcholáiste an Phiarsaigh